Sjukdomar i mage och tarm

 

 

 

 

 

 

Vår mottagning

Känslan av att ha en sjukdom i tarmarna kan vara skrämmande.Många av oss känner någon person som drabbats av allvarlig sjukdom i buken och man oroar sig lätt för det värsta tänkbara.


Ibland kan en specialistläkare på vår mottagning ge lugnande besked direkt, men oftast krävs först en utredande undersökning. Förutom läkarbesök ingår oftast blodprovstagning och ibland undersökning med videoinstrument, s.k. endoskopisk undersökning av magsäck eller tarm.

 

Förutom oron för sjukdom är det också helt normalt att kännao behag inför själva undersökningen. Endoskopisk undersökning av mag-tarmkanalen är inte helt besvärsfri, men fördelen är att man kan hitta den direkta sjukdomsorsaken eller säkert utesluta sjukdom.
Våra läkare kan då ge lugnande besked om att de undersökta organen har ett helt normalt och friskt utseende. När denna oro är borta, kan besvären behandlas och förhoppningsvis elimineras.

 

Om tarmen inte ser helt normal ut, kan vävnadsprover (s.k.biopsier) tas, som efter mikroskopisk undersökning kan ge en säker diagnos. De flesta prover som vi tar visar sig innehålla enbart normala vävnader och en botande behandling kan startas.