instruktioner inför magtarmundersökning (skopi) och laktostest

Om du skall göra test för överkänslighet för mjölksocker, LAKTOSTEST, kan du klicka här. Övrigt nedan gäller undersökning av tarm med gastro- eller koloskopi.

Förberedelser inför undersökning varierar mellan olika undersökningar. Välj nedan bland undersökningar av antingen övre magtarmkanalen (matstrupe, magsäck och tolvfingertarm, s.k. gastroskopi) eller undersökning av grovtarmen (s.k. koloskopi, alternativt sigmoideoskopi när endast den nedre delen skall undersökas).

Kontrollera genom att jämföra med din kallelse om du skall undersökas i narkos eller ej. För koloskopier krävs att tarmen är rengjord genom laxering inför undersökningen. Det finns två olika laxermedel att välja mellan (laxabon eller phosphoral). Kontrollera att du tar rätt instruktion beroende på laxermedel                                                                              

För våra patienter som har bokat tid via en privat försäkring eller företagsförsäkring finns separat instruktion. Klicka på röd text till höger.

 

Instruktioner inför undersökning av matstrupe, magsäck och tolvfingertarm: GASTROSKOPI


_______________________________________________________________________________________________________________

Instruktioner laxering mm inför undersökning av grovtarm: KOLOSKOPI eller SIGMOIDEOSKOPI