KVALITETSSÄKRING

 

Hur kan vi säkerställa att mottagningen fortsätter att utvecklas och behåller sin kompetens?

Samlingsbegreppet för detta arbete är kvalitetssäkring. Vi utvecklar fortlöpande vår kvalitetsplan med fokus på patienter och remitterande läkare.

Vi har bästa möjliga samarbete med våra remitterande läkare på husläkarmottagningar och sjukhus runt om i landstinget. Med enkätundersökningar som underlag och på gemensamma möten diskuterar vi hur vi kan bidra med bättre service för att samarbetet ska bli så smidigt som möjligt.

Vi eftersträvar korta väntetider. Att vänta på undersökning är oroande och en fördröjd diagnos kan naturligtvis försämra möjligheterna till behandling. Varje månad mäter vi väntetiden för olika typer av undersökningar såväl som antalet utförda undersökningar. Målet är att kunna erbjuda tid för gastroskopi inom en vecka och koloskopi inom fyra veckor.

Vi deltar i klinisk forskning, såväl läkemedelsprövning som samarbete med forskare på Karolinska Institutet. Därmed håller vi oss uppdaterade om de senaste rönen. All personal har krav på fortlöpande utbildning och deltagande i internationella konferenser.

Vi vill avslutningsvis nämna att vi fortlöpande träffar våra samarbetspartners på landstinget, som har våra politikers, och därmed alla skattebetalares, uppdrag att granska vår vårdkvalité.

Vår kvalitetsutvecklingsplan

Vår miljöpolicy