LÄKARBESÖK OCH UNDERSÖKNINGAR PÅ MAG- TARMMOTTAGNINGEN